Online objednávka

Všetky údaje označené * ,prosíme, dôkladne vyplňte! Predídete tým chybám pri spracovávaní objednávky. Po vyplnení formulára a jeho odoslaní bude objednávka uložená v systéme a postúpená na ďalšie spracovanie. Uvedené údaje budú po pripojení a aktivovaní doplnené o ďalšie a použité na Vašu evidenciu. Znamená to, že údaje z objednávky tvoria časť Vášho budúceho užívateľského záznamu. Najneskôr do dvoch týždňov po odoslaní objednávky Vás skontaktuje pracovník našej firmy, ktorý objednávku potvrdí a dohodne si s Vami ďalší postup a časový harmonogram.

Online formulár

Klient Prístup
Meno , Priezvisko :* Užívateľské meno :
Štatutár : Heslo :
Adresa sídla , trvalého pobytu Poštová adresa
Ulica :* Ulica :*
PSČ :* Mesto :* PSČ :* Mesto :*
Adresa pripojky Kontaktná osoba prípojky
Ulica :* Meno :*
PSČ :* Mesto :* Telefón :*
Email :
Iné údaje
IČO : DIČ :
IČ DPH : Dátum narodenia :
Typ dátovej linky a mesačný program pripojenia do internetu
*
*
Viazanosť :*
doba neurčitá 24 mesiacov dohodou
Faktúry posielať:*
elektronicky (0 €) poštou (0,60 € /18,10 Sk/) dohodou
Poznámka: