Cenník služieb

Platný od 1.10.2009
Konverzný kurz: 1 € = 30.1260 Sk

Cenník služieb, prác a poplatkov

Popis službyCena ( s DPH )
Aktivačný poplatok káblovej prípojky na internet, bez viazanosti20 €/ 602,52 Sk
Aktivačný poplatok káblovej prípojky na internet, s viazanosťou 12 mesiacov15 €/ 451,89 Sk
Aktivačný poplatok káblovej prípojky na internet, s viazanosťou 24 mesiacov10 €/ 301,26 Sk
Zriaďovací poplatok za zriadenie bezdrôtového (individuálneho) pripojenia15 €/ 451,89 Sk
Zmluvná pokuta pri 24 mesačnej viazanosti150 €/ 4518,9 Sk
Zmluvná pokuta pri 12 mesačnej viazanosti100 €/ 3012,6 Sk
Servisný zásah štandardný u klienta v pracovnom čase (software/hardware) za začatú hod.15 €/ 451,89 Sk
Pevná verejná IP adresa - mesačne2 €/ 60,25 Sk
Vystavenie a zasielanie písomnej formy faktúry za poskytovanie dátovej služby0 €/ 0 Sk
Vyhotovenie kópie Zmluvy o pripojení4 €/ 120,50 Sk
Poplatok za znovupripojenie v prípade odpojenia z dôvodu neplatenia10 €/ 301,26 Sk
Poplatok za znovupripojenie do siete, dočasné odhlásenie prípojky0 Sk/0 €
Zaslanie upomienky v prípade nezaplatenia dlžnej sumy1,5 €/ 45,19 Sk