Bezpečnosť na internete

Účelom týchto stránok je poukázať na nebezpečenstvo, ktoré na Vás striehne, pokiaľ využívate pripojenie do internetu. Dozviete sa, ako sa voči nemu brániť a nájdete tu výber softvéru, ktorý Vám v tom pomôže a ktorý si môžete priamo na našich stránkach voľne stiahnuť.

10. internetových prikázaní

 • Nespustíš softvér od neznámeho či neovereného blížneho svojho!
  Nespúšťajte pripojené programy v e-mailoch od ľudí, ktorých nepoznáte a nesťahujte programy z neznámych a neoverených serverov.
 • Nepoužiješ hesla jednoduchého!
  Nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá. Pri tvorbe hesla používajte čísla a špeciálne znaky!
 • Nevystavíš heslo svoje riziku prezradenia!
  Chráňte svoje heslá - nezapisujte ich, neposielajte ich nekryptovanou poštou, neposkytujte ich iným ľuďom, neukladajte si ich počítači ani v jeho okolí. Vypnite ukladanie hesla PRED prihlasovaním sa do verejne prístupného počítača!
 • Antivírový softvér budeš používať a pravidelne ho aktualizuješ!
  Antivírový softvér by mal patriť k základnému softvérovému vybaveniu každého počítača. Vzhľadom na komplexnosť služieb, ktoré najnovšie antivírové programy ponúkajú, je tento druh zabezpečenia najvýhodnejší.
 • Anti-spyware softvér použiješ!
  V posledných rokoch sa na internete objavilo nové riziko - spyware a adware. Sú to programy, ktoré buď sledujú vašu aktivitu na počítači, Internetovú komunikáciu a údaje o nej (v horšom prípade aj s vašimi prístupovými heslami) odosielajú výrobcovi softvéru alebo vám priamo na obrazovke zobrazujú nevyžiadanú reklamu.
 • Firewall použiješ!
  Ak je váš počítač zvyčajne pripojený na internet počas dlhšej doby (DSL, káblové pripojenie a pod.) je vystavený stále vyššiemu riziku napadnutia z internetu. Ako najpraktickejším riešením pre ochranu počítača sa teda ukázalo blokovanie všetkých nechcených dát prichádzajúcich z internetu špeciálnou "ohňovou stenou" - firewallom.
 • Vždy aktualizovaný budeš!
  Tak ako treba autá opravovať a doplňovať im tekutiny - aktualizovať ich - je nutné aktualizovať aj váš softvér. Či už je to samotný operačný systém (Windows má pomerne dobre funkčný systém Windows Update), váš antivírový softvér (sťahovanie aktuálnych vírusových databáz), alebo váš antispyware softvér či antivírus
 • Najvyššie dostupné zabezpečenie pri všetkých príležitostiach používať budeš!
  Internetové prehliadače a e-mailové programy poskytujú niekoľko možností zabezpečenia. Je dobré sa s týmito možnosťami oboznámiť a používať najvyššie možné zabezpečenie.
 • Nenecháš sa ľahko obalamutiť!
  Premýšľajte čo robíte, majte oči otvorené - phishing, social engineering. Mnoho útočníkov a internetových podvodníkov zneužíva vo svoj prospech nepozornosť užívateľa. Už mnohokrát sa stalo, že ľudia zadali svoje číslo kreditnej karty a iné informácie nutné pre realizáciu platby na falošných webstránkach imitujúcich veľké internetové spoločnosti či firemné stránky .
 • Svoj e-mail ako oko v hlave chrániť budeš!
  Ľudia vám bežne na počkanie neprezradia adresu svojho bydliska - je to osobná informácia a nemusí ju vedieť každý. Podobne by ste mali pristupovať aj k vašej e-mailovej adrese. Je jedno či ju používate na súkromné, alebo pracovné účely, dostávať denne desiatky reklamných e-mailov je otravné a zdržujúce.

Hrozby

Pri pripojení počítača do internetu doma alebo v práci, či už cez telefón alebo pevné pripojenie existuje už pri obyčajnom surfovaní po internete isté nebezpečenstvo. Internet môže byť pre Vás aj pre Vaše dáta veľkou hrozbou. Neľakajte sa, nejde o priame ohrozenie Vášho života, ale o ohrozenie vášho vynaloženého úsilia, narušenia Vášho súkromia, zbytočného obťažovania cez internet, napríklad v podobe nevyžiadanej reklamy, zneužitia vašich údajov, kontaktov a pod. Je síce pravdou, že skúsený počítačový pirát nebude s vaším súkromným PC strácať čas a vrhne sa na väčšiu korisť (napríklad internetový server), ale na druhej strane by sa mohlo niekomu zapáčiť Vaše bankové konto, pokiaľ využívate internetbanking, ktorý je v dnešnej dobe čím ďalej, tým viac rozšírený. Podceňovať bezpečnosť sa nikdy nevypláca.

Spyware

Spyware je v podstate adware (adware je freeware software, ktorý za poskytnutie svojej funkcionality užívateľovi ukazuje reklamu), ktorý ale o iných aktivitách, ktoré robí užívateľa, neinformuje. To je pomerne zjednodušený popis, v skutočnosti je druhov spywaru omnoho viac – je to najrýchlejšie a najagresívnejšie sa vyvíjajúca oblasť, čo sa týka bezpečnostných hrozieb na internete. Zjednodušene povedané – spyware je každý program, ktorý na pozadí zneužíva užívateľovo pripojenie k internetu (tzv. backchannel) bez toho, aby o tomto pripojení užívateľ vedel a súhlasil s ním.

Spyware môžeme rozdeliť do jednotlivých skupín:

 • Malware – ide o programy, ktorých cieľom je vyslovene škodiť (Malicious Software).
 • AdDelivery systémy – sem patrí adware a spyware. Ich cieľom je dopraviť užívateľovi maximum reklám.
 • Hijacker – „ukradne“ nastavenie Internet Exploreru – zmení stránky na vyhľadávanie, home page…
 • Dialer – zmení pripojenie k internetu, väčšinou ide o pripojenie cez drahé telefónne siete, špeciálne pre porno stránky.
 • Collectware – zhromažďuje informácie o užívateľovi, v počítači je to Trójsky kôň – okrem svojej hlavnej funkcie robí aj iné veci, o ktorých užívateľ väčšinou nevie.
 • Foistware – jeho úloha spočíva v tom, že funguje ako SpyGate alias Spyware.
 • Dropper – ide o softvér, ktorý umožňuje masové nasadenie spy a ad programov na cieľovú stanicu. Ide o pomerne agresívny softvér, ktorý sa za každú cenu bráni svojmu odobraniu do systému, robí systém celkovo nestabilným a jednotlivé jeho komponenty sa navzájom dopĺňajú a kontrolujú.

Pre spyware je typická jedna vec – jeho odstránenie väčšinou nedosiahneme tým, že by sme len daný softvér odinštalovali. Viaceré spyware produkty kontrolujú, či sa spustia pri reštarte počítača, môžu mať niekoľko nezávislých procesov, ktoré sa navzájom kontrolujú, spúšťajú sa z viacerých miest, prípadne používajú neznáme úložiská pre svoje nastavenia. Často sa spyware skrýva za ťažko identifikovateľné procesy a umiestňuje sa do adresára %windir%System32. Ďalším problémom je to, že sa spyware veľmi rýchlo vyvíja, preto je nutná pravidelná aktualizácia databáz.

Môžeme vidieť, že hrozbu spywaru by sme určite nemali zanedbávať.

Pri už nakazenom systéme môžeme spraviť iba jedno. A to odstrániť všetok spyware, ktorý sa počas našich potulkách po internete dostal do nášho počítača. Na to slúžia rôzne špecializované programy, ktoré si môžete stiahnuť aj z našich stránok.

Iný pohľad na bezpečnosť

Ako sa internet postupne vyvíjal, vznikali nové druhy služieb, nové štandardy a cieľom bolo zahrnúť užívateľa čo najviac novými funkciami. Na bezpečnosť sa až tak veľmi nepozeralo. Teraz sa však situácia stabilizovala a začína éra bezpečnosti. Všetko sa točí okolo súkromia užívateľa a jeho bezpečnosti. Neustále dookola sa hovorí o nebezbečnosti počítačových vírusov, ktoré je však možné zadovážením, nainštalovaním, používaním a neustálou aktualizáciou vhodného antivírusového programu dostať pod kontrolu, ak nie im celkom zamedziť. Bezpečnosť sa s vývojom nových technológií stáva čoraz viac dôležitejšou.

Firewall - Bezpečnosť pomocou firewallu

Pri používaní internetu hrozí asi najväčšie nebezpečenstvo od tzv. hackerov, crackerov a rôznych podvodných utilít, ktorých cieľom nie je vždy len zničiť Vaše dáta, ale zneužiť ich. Poviete si, ale čo treba robiť, aby sme sa takémuto "útoku" vedeli ubrániť? V boji so spomínanými neduhmi internetu slúžia špeciálne na to určené programy, ktoré sa vo všeobecnosti nazývajú firewally, čo v preklade znamená "ohnivá stena". Už zo samotného názvu vyplýva, že ide o akúsi ohnivú, neprekonateľnú bariéru, ktorá by mala zabrániť vstupu, či prieniku do vášho PC. Zjednodušene vysvetlené, ide o program, ktorý neustále monitoruje údaje, ktoré odchádzajú a vstupujú do Vášho PC, prostredníctvom sieťovej karty či už z internetu, alebo do internetu, alebo lokálnej počítačovej siete. Pokiaľ chce niečo alebo niekto nadviazať kontakt z Vaším PC, firewall Vám to oznámi. Dozviete sa názov aplikácie, čo chce urobiť, po akom porte, akým protokolom a opýta sa Vás, čo s tým chcete urobiť. Potom je už len na Vás, či to povolíte, alebo zakážete. No tu je namieste otázka, či zakaždým čo niečo pôjde cez Vašu sieťovú kartu, bude potrebné niečo potvrdzovať, povoľovať či zakazovať, a či to nebude viac otravné, ako keby tam spomínaný firewall nebol. Častému a otravnému dopytovaniu sa možno vyvarovať nastavením tzv. filtrov, čo v podstate znamená, že dopredu nastavíte aplikáciu, ktorá určí, ktorý program môže odosielať dáta z vášho PC a ktorý nie.

Telefónne pripojenie

Pri telefónnom pripojení do internetu tvoria dosť nebezpečnú skupinu programy, ktoré nesú spoločný názov dialery. Sú to programy, ktoré odpoja vaše telefónne pripojenie bez toho, že by ste si to všimli, a pripoja Vás na nejakú drahú linku a vy sa po obdržaní faktúry nebudete stačiť diviť.

Firewall ako nutná ochrana

Firewall ochrání PC nielen pred útočníkmi zvonku, ale dokáže zabezpečiť dáta pred zradným softvérom. Bohužiaľ mnoho užívateľov túto bezpečnostnú bránu podceňuje. Nevedia, alebo si neuvedomujú, že pri surfovaní vlastne "servírujú" dôležité informácie iným. Firewall je prakticky poslednou záchranou, pokiaľ pri odhalení a likvidácii útočníka nezaberie antivírus ani iný program. Celá bezpečnosť pri používaní PC je postavená na samotnom užívateľovi a jeho rozhodnutiu sa aktívne brániť.

Problémy pri používaní firewallov

Po nainštalovaní a používaní firewallu však niekedy nejde len o zaistenie ochrany PC pred útokmi, ale môže to znamenať aj vznik problémov pri používaní rôznych aplikácií, ktoré predtým neboli. Ako príklad uvedieme problémy pri chatovaní, internetovom telefonovaní, videokonferenciách, online hrách, zamedzenie prístupu na niektoré internetové stránky a pod. Môže sa stať, že po inštalácii firewallu prestanú tieto aplikácie fungovať, pretože im v správnej činnosti bude firewall brániť. Nie je to však neriešiteľný problém a jeho odstránenie spočíva v správnom nastavení a nakonfigurovaní firewallu, ktoré v prípade problémov urobíme spolu s inštaláciou za Vás.

Zásady bezpečnosti

Dodržiavanie nasledujúcich rád a pokynov Vám určite pomôže predísť poškodeniu PC, zneužitiu údajov, dokumentov a pomôže Vám zamedziť neoprávnený vstup do Vášho PC, čím vo veľkej miere eliminujete nebezpečenstvo, ktoré na Vás striehne z internetu.

Je veľmi doležité:

 • mať nainštalovaný spoľahlivý ativírusový program a dbať o jeho neustálu aktualizáciu,
 • mať nainštalovaný a správne nakonfigurovaný spoľahlivý firewall,
 • neotvárať e-maily od neznámeho odosielateľa a vôbec neotvárať nevyžiadané prílohy v e-mailoch,
 • nereflektovať na nevyžiadanú reklamu v podobe e-mailu,
 • pri prehľadávaní internetu nepotvrdzovať bezhlavo všetky hlásenia o nutnej inštalácii rôznych utilít a doplnkov,
 • „neklikať“ na podozrivé odkazy, ktoré sľubujú okamžitú výhru alebo neobmedzený prístup na stránky pre dospelých,
 • používať len komerčný a nejakým spôsobom overený softvér,
 • nakupovať len v dobrých internetových obchodoch.